ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
bulletตู้ไปรษณีย์
bulletห้องรับแขก-รู้จักเรา
FB ม้าก้านกล้วยเที่ยวไทย
dot
เมืองไทย วาไรตี้
dot
bulletเรื่องมันต้องอ่าน
dot
เที่ยวไทย...ชมก่อนไป
dot
bulletดอยอ่างขาง
bulletปางอุ๋ง
bulletปาย
bulletขุนแม่ยะ
bulletดอกเสี้ยวบาน บนดอย
bulletผีตาโขน
bulletภูผาเทิบ
bulletภูพระบาท
bulletแพะเมืองผี...แพร่
bulletโรงถ่ายนเรศวร
bulletแม่ฮ่องสอน
bulletเกาะเสม็ด
bulletอุทัยธานี-ล่องสะแกกรัง
bulletภุเก็ต-ชิโนโปตุกีส
bulletระยอง...เที่ยวย่านเก่า
bulletล่องเจ้าพระยา
bulletเมืองโบราณ ลูกชิ้นในก๋วยเตี๋ยว
bulletตลาดบ้านใหม่...แปดริ้ว
bulletตลาดวิเศษชัยชาญ
bulletวิมานดิน แปดริ้ว
bulletลำปาง
bulletกาดกองต้า...เมืองลำปาง
bulletดอยภูคา...น่าน
bulletจิตรกรรมวัดภูมินทร์...น่าน
bulletฟาร์มโชคชัย
bulletทะเลน้อย...พัทลุง
bulletสวนผึ้ง ราชบุรี
bulletกรุงเทพฯยามเช้า
bulletวัดพระแก้ว
dot
ข้อมูลชวนเที่ยว
dot
bulletจุ๊บแจงชวนเที่ยว
bulletเที่ยวไทย 40 เส้นทางสุขใจ
bulletสีสันทัวร์
bulletเที่ยว Angkor Wat
dot
ทัวร์ต่างประเทศ (สีสันทัวร์)
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletหลวงพระบาง
bulletนครวัด
dot
วางแผนเดินทาง
dot
bulletตารางบิน
bulletตารางเดินทางรถไฟ
bulletตารางเดินทางรถปรับอากาศ
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ
bulletรู้จักประเทศไทย


ที่พัก หัวหิน
จองโรงแรมทั่วไทย
จองโรงแรมทั่วไทย
 
Booking.com
 
 

 

ทัวร์นครวัด ทัวร์หลวงพระบาง

ข้อมูลนครวัด...All about aAngkor

Style variety

เชียงใหม่กอล์ฟ

ขับรถเที่ยว นิวซีแลนด์

แนะนำ โรงแรม

บัววัฒนา ฮิลไซต์ รีสอร์ท สวนผ้ง

Nagaya Resort สวนผึ้ง

บ้านดินสอ กทม.

แนะนำโรงแรม

แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน

หอศิลป์ริมน่าน

พิพิธภัณฑ์จ่าทวี พิษณุโลก

คุ้มวิมานดิน แปดริ้ว

แนะนำร้านอาหาร

เชียงดาว เบเกอรี่

 เยือนอีสานใต้ – ประตูสู่อินโดจีน อุบลฯ -จำปาสัก –หลี่ผี –คอนพะเพ็ง 3วัน 2คืน

 

เยือนอีสานใต้ – ประตูสู่อินโดจีน

อุบลฯ -จำปาสัก –หลี่ผี –คอนพะเพ็ง

วันแรก      อุบลฯ – ช่องเม็ก - วัดภู – ปากเซ ...... [-/L/D]

........

เจ้าหน้าที่ รอรับคณะที่ท่าอากาศยาน สถานีข่นส่ง สถานีรถไฟ จ.อุบลราชธานี จากนั้นเดินทางสู่ลาวใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านช่องเม็ก จากนั้นเดินทางสู่เมืองปากเซ โดยข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น สะพานข้ามแม่น้ำโขงของลาวตอนใต้ มีความยาวประมาณ 1,380 เมตร

1200

บริการอาหารเกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย

นำท่านลงเรือที่แพบ้านม่วงข้ามแม่น้ำโขงสู่จำปาสักเดินผ่านศูนย์ชุมชนเก่าแก่ ของเมืองจำปาสัก ชม

* ตึกแถวของเศรษฐีชาวจีน

* ความงดงามของศิลปะขอม “ปราสาทหินวัดภู” ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นศิลปะก่อนนครวัด อายุประเกือบพันปี สัมผัสอารยะ ธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ และปัจจุบันยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ทางวัฒนธรรม จากองค์การ UNESCO จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก…..

1800

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันสอง    หลี่ผี - คอนพะเพ็ง........[B/L/D]

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ ณ ห้องอาหารของของโรงแรม หลังอาหารนำท่านลงเรือหางยาวสู่ เกาะบ้านคอน

* ชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำโขงลัดเลาะ มหานทีสี่พันดอนถึงเกาะบ้านดอน

* ชมน้ำตกหลี่ผี ความงามของน้ำตกที่ไหลลดเลี้ยวไปตามช่องโตรกที่ต่าง ระดับกันหลายทิศทางทำให้เกิดธารน้ำตกหลายหลากพรั่งพรูถั่งโถมเป็นฟองฟูขาว กระจาย ช่วยสร้างมนเสน่ห์อย่างหน้าอัศจรรย์

1230

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านขี้นาค หลังอาหารนำท่านชม

บ่าย

* น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์ ชมความยิ่งใหญ่ของ สายน้ำที่โยนตัวจากหน้าผาลงสู่ความต่างระดับของชั้นน้ำตกขนาดใหญ่ กลางลำน้ำ โขงและเป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับสมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

1800

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร .....หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันสาม  ปากเซ –ตาดฟาน - ไร่กาแฟ –ตาดผาซ่วม ...... [B/L/D]

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร ชมตลาด ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปากเซ และ เลือกซื้อของฝากที่ตลาดเช้าเมืองปากเซ จากนั้นเดินทางชม

*  น้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่ขนานที่ทิ้งตัวจากที่สูง 120 เมตร

* ไร่ชา กาแฟ เมืองปากซอง พร้อมกับชมการสาธิตการคั่วชาของชาวบ้าน

* น้ำตกตาดผาซ่วม  ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน หลังอาหาร นิทรรศการหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของลาวใต้เช่น เผ่ากระตู้, เผ่าระเวน

1330

อำลาเมืองปากเซ ก่อนออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก

1430

เดินทางถึงถึงด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย-ลาวให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ไวน์ชั้นดีจากต่างประเทศ และสิ้นค้าพื้นเมืองของลาว บริเวณตลาดชายแดน สมควรแก่เวลานำท่านผ่านแดน เดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี แวะให้ท่านช้อปปิ้ง ของฝาก ของจังหวัดอุบลราชธานี อาทิเช่น ผ้าไหมพื้นเมือง หมูยอ,ไส้กรอกอีสาน ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี…..

* * * * * * *

หมายเหตุ :  กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมจาก เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศ ในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย ของผู้ร่วมเดินทาง เป็นประการสำคัญ

   Price(ประเมิน ถึง ต.ค. 2551 กรุณาตวจสอบราคาอีกครั้ง)

  Revice 14 Oct. 2008  

Hotel Accommodation

Price - person

Single sup

Remark

2 Pax

3-5 Pax

6-8 Pax

9-15 Pax

Champasak Palace or Similar

9,700

8,200

6,900

6,500

2,200

  ต่างชาติเพิ่ม 500 บาท-ท่าน

เด็ก (อายุ 2-10 ปี) ใช้เตียงเสริม คิดค่าบริการ 90 % ของราคาผู้ใหญ่
เด็ก (อายุ 2-10 ปี) ไม่ใช้เตียงเสริม คิดค่าบริการ 80 % ของราคาผู้ใหญ่
เด็ก อายุ 11 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการเท่าผู้ใหญ่

 

ค่าบริการรวม

ค่าบริการไม่รวม

* ที่พัก 2 คืน (ห้องล่ะ 2-3 ท่าน ) * ค่าเดินทางจากกรุงเทพฯ
* อาหารมื้อที่ระบุในรายการ * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือรายการ
* ยานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ * ค่าวีซ่าของผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย
* ค่าธรรมเนียมผ่านแดน(สำหรับคนไทย) * Vat 7%
* ค่าภาษีรับรองการท่องเที่ยวของลาว
* มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามโปรแกรม
* ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
* ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านแดน

* พาสปอร์ตตัวจริงที่เหลืออายุใช้งานได้ 6 เดือนขึ้นไป
* กรณีไม่มีพาสปอร์ตใช้ สำเนาบัตรประชาชน+รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
* เด็กอายุ ไม่เกิน ; 10 ปี ใช้สูติบัตร+รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
เที่ยวอีสาน

ฟาร์มโชคชัย เพคเกจทัวร์
เยือนถิ่นดอกบัว อุบลราชธานี เจาะลึก 3 วัน 2 คืน
ตามรอยพระอุรังคธาตุ .... ม่วนซื่นภูมิปัญญาผู้ไท
อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์.....ม่วนซื่นอีสาน เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน
อุดรธานี -บัวแดง
บึงกาฬ อีสานเขียว
อุดร ม่วนซื่นแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เที่ยวไทย แบบส่วนตั๊วส่วนตัว ทุกวันตั้งแต่ 1-2 ท่าน ด้วยเพคเกจม้าก้านกล้วย หรือ แบบสั่งได้ตามใจคุณ

Chiang Mai ... Chiang Rai ... Mea Hong Sorn ... Pai ... Bangkok ... Kanchanaburi ...Krabi ... Phuket ... Samui...etc

Sea Sun Variety Co.,Ltd,
Tel.02 6934325,086 3966729 LineID:seeson123 e-mail.seeson@seesontour.com 
Tourism Authority of Thailand (TAT) License : 11/1445
Office time 0830-1730 Monday-Friday