ReadyPlanet.com


ในหลวงอันเป็นที่รักของปวงชน....ภาพการเฉลิมฉลอง ณ ราชดำเนิน


 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 80 ปี ของพระเจ้าอยู่หัว

อันเป็นที่เคารพ เทอญทูนไว้เหนือเกล้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันจะหาที่เปรียบมิได้

 

 

.... ได้ถือโอกาส ไปเดินชมการเฉลิมฉลอง ชมแสง สี  ชมสถานที่งามๆ ยามค่ำคืน

 พร้อมกับชาวไทย  อีกนับแสน ที่กระจายกับเดินอยู่รายรอบ 

ตลอดแนวถนนราชดำเนิน และบริเวณใกล้เคียง

 

..... วันนี้ 4 ธันวาคม 2550  มีการจุดพลุ เฉลิมฉลองที่ ราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)

  เลยได้ปักหลัก  ชมพลุที่ บริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาล

 

 

..... ทั้งหลายทั้งปวงก็ถ่ายทอดได้เป็นภาพถ่าย เท่านำชม

.... อย่างไรก็ไม่เท่าที่สายตาที่ได้มองเห็นในคืนนั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยยิ้มนี้ . . . แทนความอิ่มเอมเปรมใจ

แม้ต้องเดินจากราชดำเนิน ถึงสถานีรถไฟฟ้าพญาไท

 

กลับบ้านมานอนหลับฝันดี เพราะ อิ่มเอมเปรมใจจริงๆ

.... ไม่ใช่เพราะเหนื่อยหรอกนะ  สาบาน

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-05 15:15:08 IP : 58.8.99.190


<< ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 34 (3251090)
การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง
ผู้แสดงความคิดเห็น 000 (exta12-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-19 09:35:54 IP : 221.128.92.42


ความคิดเห็นที่ 33 (3250523)
 รูปแบบและลักษณะฝายนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า “....ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดิน ไว้บางส่วน โดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับ
         สำหรับต้นน้ำไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณสองข้างลำห้วย จำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะจะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ ส่วนตามร่องน้ำและบริเวณที่น้ำซับก็ควรสร้างฝายขนาดเล็ก กั้นน้ำไว้ในลักษณะฝายชุ่มชื้น แม้จะมีจำนวนน้อยก็ตาม สำหรับแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมาก จึงสร้างฝายเพื่อผันน้ำลงมาใช้ในพื้นที่เพาะปลูก......” พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2521 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้แสดงความคิดเห็น ทหารพระราชา (exta12-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-11 09:26:43 IP : 221.128.92.42


ความคิดเห็นที่ 32 (3203298)
 จากสภาพปัญหาป่าไม้ของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักและห่วงใยในปัญหาป่าไม้ที่เกิดขึ้นในประเทศยิ่งนัก เพราะการที่ป่าไม้ร่อยหลอลดลงไปทุกที มีผลต่อเกษตรกรซึ่งทำเกษตรกรรม ได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องเป็นวงจรถึงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ พระองค์จึงทรงคิดค้นนานาวิธี ที่จะฟื้นฟูสภาพป่าและอนุรักษ์ป่าไม้ให้ยืนยงคงอยู่ต่อไป โดยระยะแรกๆพระองค์ทรงนำพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา ในลักษณะป่าไม้สาธิต เพื่อเป็นแบบอย่างและศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง ต่อมามีพระราชดำริให้มีการปลูกต้นไม้ ๓ ชนิดที่แตกต่างกัน ได้แก่ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ เพื่อจะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสาน และสร้างความสมดุลย์แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ผู้แสดงความคิดเห็น cz (exta12-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-17 09:09:27 IP : 203.144.135.159


ความคิดเห็นที่ 31 (3199022)
การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พระองค์มีพระราชดำรัส ดังนี้
“การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่อยห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ”
แปลความสรุปอย่างเข้าใจง่าย ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์
พออยู่  หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัย  และจำหน่าย 
พอกิน  หมายถึง  ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร
พอใช้  หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน  เช่น  ไม้ฟืน,  และไม้ไผ่ เป็นต้น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า
ผู้แสดงความคิดเห็น cz (exta12-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-28 11:06:34 IP : 203.144.135.159


ความคิดเห็นที่ 30 (3191869)
ตามรอย...พระราชดำรัส ทรงห่วงปัญหาโลกร้อน

"... เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้น มีหวังว่าน้ำแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะพองขึ้น...สิ่งที่ทำให้คาร์บอนในอากาศเพิ่มมากขึ้นนั้น มาจากการเผาเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไหม้..."


"...ที่ทำให้เกิดมาพูดเรื่องคาร์บอน เรื่องจะร้อน จะเย็น น้ำจะท่วมไม่ท่วม เพราะว่าถ้าเรามาศึกษาอย่างใจเย็น อย่างมีเหตุผลแล้ว ก็จะหาทางแก้ไขได้ หรืออย่างน้อยก็ให้พยายามแก้ไข มันจะดีกว่าที่จะมาขัดแย้งกัน แล้วเมื่อขัดแย้งกัน ก็มักก่อเกิดปัญหาใหม่ คือปัญหาการเดินขบวนที การประท้วงที การจราจรวุ่นวายเป็นต้น แล้วก็ทำให้ผู้ที่รับผิดชอบปวดหัว เลยไม่ต้องคิดแก้อะไร ต้องมาคิดแก้แต่สิ่งวุ่นวาย..." พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่4 ธันวาคม2532
ผู้แสดงความคิดเห็น 1199 (exta12-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-21 10:08:40 IP : 203.144.135.159


ความคิดเห็นที่ 29 (3178420)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ มีมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการ สำหรับโครงการแรก เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่บ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็ก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ตัด "ถนนสายห้วยมงคล" ออกสู่ตลาดหัวหินเพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนเพื่อนำผลิตผลเกษตรออกไปสู่ตลาด ถนนสายนี้ถือเป็น "ถนนมงคล" สายแรกเริ่มเป็นเส้นทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ที่ทอดไปสู่ "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" อื่น ๆ ทั่วทุกภูมิภาคในเวลาต่อมา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ นำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่ไปสู่ชนบทและชุมชนของไทย ตลอดจนของประเทศเพื่อนบ้าน จนกระทั่งมีคำกล่าวไว้ว่า "ไม่มีที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยย่างพระบาทไปถึง"
ผู้แสดงความคิดเห็น big (bb-dot-kkk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-12 07:47:09 IP : 203.144.135.159


ความคิดเห็นที่ 28 (3174879)
ทุกครั้งที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤต ทุกคนจะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระองค์ได้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาโดยตลอด
ยามนี้กระแสสังคมมีการพูดถึงพระราชดำรัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองค์ได้เคยพระราชทานแก่รัฐบาลชุดต่างๆ และคณะบุคคลที่ได้เข้าเฝ้าฯ

ขอน้อมนำบางส่วนของพระราชดำรัสในเรื่องดังกล่าว มาเผยแพร่ส่งผ่านถึงประชาชนคนไทยทุกคน ด้วยคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องเหมาะควรกับประเทศไทยและคนไทยทุกยุคทุกสมัย ต่อไปนี้คือบางส่วนของพระราชดำรัสที่พระองค์ได้พระราชทาน แก่รัฐบาลและคณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540
ผู้แสดงความคิดเห็น cz75 (bbm-dot-x-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-29 07:28:03 IP : 203.144.135.159


ความคิดเห็นที่ 27 (3172174)

โครงการราชดำริ

 

พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยพระองค์เอง  ภูมิภาคที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรครั้งแรก คือ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้เวลา 24 วัน เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วภาคอีสาน ซึ่งได้ชื่อว่าทุรกันดารที่สุดในประเทศ และหลังจากนั้น พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามถิ่นทุรกันดาร ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยทรงถือพระราช กรณียกิจที่ทรงทำเป็นประจำทุกปี

 

                         โครงการราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 3,264 โครงการ ส่วนใหญ่จะเน้นไปงานด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ เช่น หาแหล่งน้ำและปรับปรุงพื้นดิน จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดิน เป็นที่น่าสังเกตว่า พระองค์ไม่โปรดให้ชาวไร่ชาวนาใช้เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ทรงเห็นว่ากังหันลม หรือระหัดที่ใช้กระแสลมใช้ประโยชน์ได้ดีเท่าๆ กัน และทรงสนับสนุนให้ชาวนารู้จักตั้งธนาคารข้าว และธนาคารโคกระบือ เพื่อไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากผู้อื่น โครงการพระราชดำริ ประกอบไปด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิโครงการหลวง, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, โครงการหลวงอ่างขาง, โครงการปลูกป่าถาวร, โครงการแก้มลิง, โครงการฝนหลวง, โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน, โครงการแกล้งดิน, กังหันชัยพัฒนา, แนวพระราชดำริผลิตแก๊สโซฮอล์ ในโครงการส่วนพระองค์

ผู้แสดงความคิดเห็น exta (exta12-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-20 14:46:43 IP : 203.144.135.159


ความคิดเห็นที่ 26 (3167084)

โครงการราชดำริ

 

พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยพระองค์เอง  ภูมิภาคที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรครั้งแรก คือ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้เวลา 24 วัน เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วภาคอีสาน ซึ่งได้ชื่อว่าทุรกันดารที่สุดในประเทศ และหลังจากนั้น พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามถิ่นทุรกันดาร ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยทรงถือพระราช กรณียกิจที่ทรงทำเป็นประจำทุกปี

 

                         โครงการราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 3,264 โครงการ ส่วนใหญ่จะเน้นไปงานด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ เช่น หาแหล่งน้ำและปรับปรุงพื้นดิน จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดิน เป็นที่น่าสังเกตว่า พระองค์ไม่โปรดให้ชาวไร่ชาวนาใช้เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ทรงเห็นว่ากังหันลม หรือระหัดที่ใช้กระแสลมใช้ประโยชน์ได้ดีเท่าๆ กัน และทรงสนับสนุนให้ชาวนารู้จักตั้งธนาคารข้าว และธนาคารโคกระบือ เพื่อไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากผู้อื่น โครงการพระราชดำริ ประกอบไปด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิโครงการหลวง, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, โครงการหลวงอ่างขาง, โครงการปลูกป่าถาวร, โครงการแก้มลิง, โครงการฝนหลวง, โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน, โครงการแกล้งดิน, กังหันชัยพัฒนา, แนวพระราชดำริผลิตแก๊สโซฮอล์ ในโครงการส่วนพระองค์

 

 

 

 

"...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม. ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง. คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์..."
 
พระราชดำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กล็อก19 (exta12-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-02 08:05:40 IP : 203.144.135.159


ความคิดเห็นที่ 25 (3140697)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์ เหล่าข้าราชการที่เข้าถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. ใจความว่า


"
ขอบพระทัย และขอบใจทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปราถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข ความสวัสดี โดยประการต่างๆ ขอให้ส่งความสุข ความสวัสดี ของข้าพเจ้าได้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรา มีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญ ทั้งนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วทำตั้งจิต ตั้งใจ ให้เที่ยงตรง หนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนในดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม อันไพบูลย์ คือ ชาติ บ้านเมือง ให้เป็นถิ่นที่อยู่ ที่ทำกินของเรา มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืนไป ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่าน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ศุภเฉลิมมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่กันทั่วหน้ากัน"

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ้าย (exta12-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-25 09:30:21 IP : 203.144.135.159


ความคิดเห็นที่ 24 (2975176)

 

 พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลา ๖๐ ปีที่พระองค์ทรงดำรงฐานะเป็นพระประมุขของชาติ เป็นระยะเวลาการครองราชย์ที่ยาวนานกว่ามหาราชาองค์ใดในโลกและบูรพกษัตริย์องค์ใดในแดนสยาม และเป็นเวลา ๖๐ ปีนี้เอง ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาความสามารถ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เป็นนิจนานัปการ ด้วยหวังให้มหาชนชาวสยามถึงพร้อมด้วยประโยชน์สุข ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ตั้งแต่สมัยเมื่อเสด็จขึ้นเถลิ งถวัลยราชสมบัติ ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความมั่นคงภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปะวัฒนธรรม และด้านการกีฬา แต่พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องที่ต่างๆ พร้อมทอดพระเนตรสภาพปัญหาในท้องที่เหล่านั้นด้วยพระองค์เอง พระองค์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปี เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักตามภูมิภาคต่างๆ และจะทรงหาโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่เสมอ จนอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง

ตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่เคยว่างเว้น และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ถึงพร้อมทั้งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ จึงเป็นช่วงเวลา ๖๐ ปีที่พสกนิกรชาวไทยอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี พระราชกรณียกิจทั้งหลายที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท วันที่ตอบ 2009-02-21 16:19:01 IP : 125.27.192.158


ความคิดเห็นที่ 23 (2900909)

แล้วคุณจะรู้ว่าทำไม? คนไทยรักในหลวง

http://www.mylifewithhismajestytheking.com/readerpage.cfm?OPENID=A2B529BF-5028-428F-A897-E5B7597274FA

ผู้แสดงความคิดเห็น noppadol (ton_magig-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-31 16:39:21 IP : 203.158.226.253


ความคิดเห็นที่ 22 (2900901)

 

ในหลวงคือบิดาซึ่งเสียสละอย่างแท้จริง

http://www.tumcivil.com/engfanatic/board/gen.php?topic_id=16061#comment

ผู้แสดงความคิดเห็น mayuree (tum_mayuree-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-31 16:05:12 IP : 203.158.226.253


ความคิดเห็นที่ 21 (2900798)

เรารักพระเจ้าอยู่หัว

http://www.mylifewithhismajestytheking.com/readerpage.cfm?Openid=46AAD666-9C59-49CA-A1D2-96BB0D18B97E

ผู้แสดงความคิดเห็น nhooja (nhooja_ch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-31 12:24:34 IP : 203.158.226.253


ความคิดเห็นที่ 20 (2899024)

หนังสือพระราชทาน

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ของในหลวง

http://www.mylifewithhismajestytheking.com/readerpage.cfm?Openid=68D682B4-6B2B-49E4-8DA5-F05FC967F795

ผู้แสดงความคิดเห็น jeerawat วันที่ตอบ 2008-08-27 19:34:57 IP : 203.158.226.253


ความคิดเห็นที่ 19 (1427423)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานตราบนานเท่านาน

ผู้แสดงความคิดเห็น Chareda วันที่ตอบ 2008-01-24 16:43:09 IP : 125.26.206.26


ความคิดเห็นที่ 18 (1348525)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนม์ยิ่งยืนนาน พลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์แก่พสกนิกรของประเทศนานๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลุงสิงห์ วันที่ตอบ 2007-12-30 19:31:25 IP : 124.121.32.67


ความคิดเห็นที่ 17 (1315331)

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  มีพลานามัยสมบูรณ์    อยู่เป็นมิ่งขวัญ กำลังใจ อาณาประช่าราษฏร์ ตราบนาน

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาชนของพระองค์ วันที่ตอบ 2007-12-14 07:43:34 IP : 58.8.102.127


ความคิดเห็นที่ 16 (1301736)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ผู้แสดงความคิดเห็น ศรายุทธ วันที่ตอบ 2007-12-06 08:40:46 IP : 58.8.104.69


ความคิดเห็นที่ 15 (1300800)

 

ขอเชิญ .... ท่าน ร่วมถวายพระพร แด่ในหลวงของเรา ในกระทู้นี้

ผู้แสดงความคิดเห็น ม้าก้านกล้วย วันที่ตอบ 2007-12-05 16:11:22 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 14 (1300795)

 

รอยยิ้มนี้ . . . แทนความอิ่มเอมเปรมใจ

แม้ต้องเดินจากราชดำเนิน ถึงสถานีรถไฟฟ้าพญาไท

 

กลับบ้านมานอนหลับฝันดี เพราะ อิ่มเอมเปรมใจจริงๆ

.... ไม่ใช่เพราะเหนื่อยหรอกนะ  สาบาน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 16:10:18 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 13 (1300757)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 15:37:56 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 12 (1300755)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 15:36:16 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 11 (1300754)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 15:35:02 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 10 (1300751)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 15:33:59 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 9 (1300750)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 15:33:11 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 8 (1300749)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 15:31:37 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 7 (1300748)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 15:30:36 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 6 (1300745)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 15:29:25 IP : 58.8.102.171


ความคิดเห็นที่ 5 (1300743)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2007-12-05 15:28:10 IP : 58.8.102.171<< ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.