ReadyPlanet.com


ทำความดีถวายในหลวง


ให้บอกว่าจะทำควานดีถวายในหลวงอย่างไร


ผู้ตั้งกระทู้ ด.ช.ศุภกฤต สวยงาม :: วันที่ลงประกาศ 2006-12-06 18:28:35 IP : 203.113.51.5


<< ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 33 (3314027)
การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันไปด้วย พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาฯ 10 ก.ค.2523)
ผู้แสดงความคิดเห็น แม็ก วันที่ตอบ 2013-10-10 11:01:42 IP : 101.108.2.131


ความคิดเห็นที่ 32 (3314026)
การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันไปด้วย พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาฯ 10 ก.ค.2523)
ผู้แสดงความคิดเห็น แม็ก วันที่ตอบ 2013-10-10 10:11:14 IP : 101.108.2.131


ความคิดเห็นที่ 31 (3314012)
การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันไปด้วย พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาฯ 10 ก.ค.2523)
ผู้แสดงความคิดเห็น คิกเกอร์ วันที่ตอบ 2013-10-09 10:15:59 IP : 101.108.12.67


ความคิดเห็นที่ 30 (3314011)
การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันไปด้วย พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาฯ 10 ก.ค.2523)
ผู้แสดงความคิดเห็น คิกเกอร์ วันที่ตอบ 2013-10-09 10:05:18 IP : 101.108.12.67


ความคิดเห็นที่ 29 (3313992)
บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระราชทานแก่คณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)
ผู้แสดงความคิดเห็น สากล วันที่ตอบ 2013-10-08 13:56:09 IP : 101.108.3.203


ความคิดเห็นที่ 28 (3313963)
ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)
ผู้แสดงความคิดเห็น แมน วันที่ตอบ 2013-10-07 11:09:15 IP : 125.24.162.81


ความคิดเห็นที่ 27 (3313960)
ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)
ผู้แสดงความคิดเห็น แมน (ray96493-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-07 10:29:40 IP : 125.24.162.81


ความคิดเห็นที่ 26 (3313867)
ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้ เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และ อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)
ผู้แสดงความคิดเห็น สากล (exta-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-04 09:58:03 IP : 101.108.14.128


ความคิดเห็นที่ 25 (3313847)
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)
ผู้แสดงความคิดเห็น แมน (exta-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-03 11:01:51 IP : 125.24.160.33


ความคิดเห็นที่ 24 (3313841)
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)
ผู้แสดงความคิดเห็น แมน (exta-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-03 09:15:20 IP : 125.24.160.33


ความคิดเห็นที่ 23 (3313820)
ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 13 ธันวาคม 2511)
ผู้แสดงความคิดเห็น คิกเกอร์ วันที่ตอบ 2013-10-02 10:04:31 IP : 101.108.17.84


ความคิดเห็นที่ 22 (3313802)
ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคน หลายๆ ทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)
ผู้แสดงความคิดเห็น สากล (exta-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-01 09:42:43 IP : 101.108.3.51


ความคิดเห็นที่ 21 (3313786)
วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่ โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.2521)
ผู้แสดงความคิดเห็น แมน วันที่ตอบ 2013-09-30 09:46:15 IP : 180.180.34.104


ความคิดเห็นที่ 20 (3310950)

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง   สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม  แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากวารสารชัยพัฒนา

“เศรษฐกิจพอเพียง... จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้   แต่ต้องมีความเพียร   แล้วต้องอดทน  ต้องไม่ใจร้อน  ต้องไม่พูดมาก  ต้องไม่ทะเลาะกัน  ถ้าทำโดยเข้าใจกัน  เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทาน    วันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๑

ผู้แสดงความคิดเห็น 75b (exta-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-28 10:19:13 IP : 125.24.174.151


ความคิดเห็นที่ 19 (3305729)

Long live the King

ผู้แสดงความคิดเห็น 42ROTC วันที่ตอบ 2013-01-04 08:44:23 IP : 113.53.34.95


ความคิดเห็นที่ 18 (3300145)
ในหลวงทรงทุ่มเทแรงกายและแรงใจทำงานเพื่อประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกผู้ใดได้รับรู้ย่อมศรัทธาในพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญญิ่งยืนนาน ตลอดกาล ตลอดไป
ผู้แสดงความคิดเห็น 42ROTC วันที่ตอบ 2012-10-04 11:03:50 IP : 113.53.43.39


ความคิดเห็นที่ 17 (3300144)
ในหลวงทรงทุ่มเทแรงกายและแรงใจทำงานเพื่อประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกผู้ใดได้รับรู้ย่อมศรัทธาในพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญญิ่งยืนนาน ตลอดกาล ตลอดไป
ผู้แสดงความคิดเห็น 42ROTC วันที่ตอบ 2012-10-04 10:56:07 IP : 113.53.43.39


ความคิดเห็นที่ 16 (3299996)
พ่อ" ทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อเรามาโดยตลอด...ไม่คิดย่อท้อต่ออุปสรรค และความเหน็ดเหนื่อย 
พ่อ...แสดงให้เห็นว่า "รักเรา" มากเพียงใด 
แล้วเราล่่ะ...ทำอะไร เพื่อตอบแทนความรักของพ่อบ้าง
ทำอะไร..เพื่อแสดงให้เห็นว่า "รักพ่อ" บ้าง
ร่วมกันตอบแทนความรักของพ่อด้วยการ " สละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม "
..ทำสิ่งดีๆเพื่อบ้านเมือง...เพื่อพ่อของเราคนไทยทุกคน
ผู้แสดงความคิดเห็น Nina T. วันที่ตอบ 2012-10-02 09:34:34 IP : 113.53.50.7


ความคิดเห็นที่ 15 (3299257)
Many projects from King Bhumibol are developing a quality of life for Thai people for example the Royal Medical Team. King Bhumibol"s private physicians accompanying him on village tours were encouraged to provide medical care for local residents. the crop substitution project in the North, which aimed at stopping opium cultivation. His Majesty has given them advice and assistance on the planting of cool climate fruits and flowers for a better income.
ผู้แสดงความคิดเห็น Rawee วันที่ตอบ 2012-09-24 10:14:18 IP : 113.53.12.14


ความคิดเห็นที่ 14 (3298608)
หมอศิริราชเผย "ในหลวง" ทรงห่วงน้ำท่วม.. ทรงงานทุกวัน ...
"จะหลับลงได้อย่างไร ในเมื่อประชาชน ไม่มีที่จะนอน"
 - กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แสดงความคิดเห็น 42ROTC วันที่ตอบ 2012-09-14 10:31:39 IP : 113.53.15.194


ความคิดเห็นที่ 13 (3298407)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดหน่วยสงเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,500 ครัวเรือน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในท้องที่ จ.สุโขทัย ตามที่เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย เทศบาลตำบลสุโขทัยธานี ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่งผลกระทบให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้ นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดสุโขทัย เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น760,849.55 บาท ซึ่งกำหนดการมอบสิ่งของพระราชทานในวันพรุ่งนี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดราชธานี เขตอำเภอเมือง 500 ครอบครัว ณ ลานเอนกประสงค์ อยู่ตรงข้ามร้านอาหารไม้กลางกรุง 500 ครอบครัว และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 500 ครอบครัว
ผู้แสดงความคิดเห็น 42ROTC วันที่ตอบ 2012-09-11 09:58:48 IP : 113.53.17.65


ความคิดเห็นที่ 12 (3298337)
พระพุทธเจ้า...ขอน้อมกราบแทบพระบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเกษมสำราญทุกคืนวัน
พระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งเกล้ามิ่งขวัญ
ของเหล่าข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทยไปตลอดกาลนาน
เหล่าอริราชศัตรูหมู่พาลทั้งหลายพ่ายแพ้แก่พระมหากรุณาธิคุณอันพิสุทธิ์ไพศาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม...ขอเดชะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Darin วันที่ตอบ 2012-09-10 09:32:56 IP : 113.53.49.58


ความคิดเห็นที่ 11 (3298120)

ขอทำความดี

ขอยึดมั่นในความถูกต้อง

เพื่อในหลวงผู้เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น 42ROTC วันที่ตอบ 2012-09-06 10:37:03 IP : 113.53.10.188


ความคิดเห็นที่ 10 (3297219)
ในขณะที่ในหลวงท่านทรงประชวรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุด แห่งนึง มีข้าราชบริพารเข้าเยี่ยมจำนวนมาก ทุกคนคงจำได้ที่เป็นข่าวใหญ่โตที่นายกฯคนปัจจุบัน บังอาจถวายบัตร 30 บาท ให้พระองค์ เพื่อใช้สิทธิ์สร้างความแค้นเคืองใจให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังว่าพระองค์ทรงตอบว่าอย่างไร ในหลวงทรงตรัสว่า "ไม่เป็นไรหรอก หากข้าพเจ้าไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้ แต่คงสามารถใช้บัตรผู้สูงอายุได้ หรือจะใช้สิทธิข้าราชการของบุตรี (ฟ้าหญิง)ก็ได้" ท่านพูดเสียงเรียบๆ ไม่ได้รู้สึกว่าถูกลบหลู่เลย พูดเสร็จก็ยื่นบัตรทองใบนั้น ให้นายกที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ฟังแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ว่าท่านตอบได้น่ารักมาก เคยมีคนถามผมว่า นับถือใครมากที่สุด คิดถึงคนแรกและคนเดียวเลยคือ ในหลวง ท่านเหนือกว่ากษัตริย์ใดในโลกหล้า ยิ่งใหญ่กว่าวีรบุรุษคนใดในตำนาน มีคุณธรรมประเสริฐล้ำเทียบพระโพธิสัตว์ ขอถวายความจงรักภักดีจนกว่าชีวีจะหาไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น 42ROTC (norsortor42-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-29 11:33:06 IP : 113.53.24.61


ความคิดเห็นที่ 9 (3295845)

พระมหากษัตริย์ของไทย ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” จากการที่ทรงให้การสนับสนุนโครงการ เพื่อการพัฒนาในชนบทต่างๆ เป็นจำนวนมาก การอุทิศพระองค์ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงได้รับความเคารพ และยกย่องจากทุกๆ ภาคส่วนของสังคมไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น 42ROTC (norsortor42-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-17 09:45:36 IP : 113.53.22.89


ความคิดเห็นที่ 8 (3240261)
"...ทำไมคนไทยถึงชอบตัดต้นไม้นักซึ่งข้าพเจ้าสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่อายุน้อยๆ จนแก่จนบัดนี้ก็ยังไม่สำเร็จเลยก็พยายามพูดกับรัฐบาลทุกรัฐบาลเลยว่า ถ้านี่ต่อไปนี่ อันนี้เพิ่งอ่านพบว่าถ้าป่าเสื่อมสูญไปน้ำจืดที่เราจะมีกิน มีใช้ก็จะน้อยมาก ทางองค์การโลกเขาได้พยากรณ์ไว้ว่าอีกประมาณสัก20 ปีน้ำจืดนี่จะขาดแคลนอย่างมาก จะเป็นของที่หายากมากคือหนังสือที่ลงนี่ เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงของโลก ข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าเป็นความจริง..." พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆพระราชทามพระวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 11 สิงหาคม2550
ผู้แสดงความคิดเห็น exta (exta12-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-17 10:14:41 IP : 203.113.97.10


ความคิดเห็นที่ 7 (3210439)
clip human hair extensions hairdo human hair and become your favorite wigs probably be surprised at how many wigs hair weaves quality hair extensions.
ผู้แสดงความคิดเห็น cated (compli-at-google-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 17:55:31 IP : 125.126.157.28


ความคิดเห็นที่ 6 (3173224)

นายเกียรติศักดิ์ เครือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา ได้มาเยี่ยมโรงเรียนในตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เพื่อที่จะได้นำไปเข้าร่วม 5 โรงเรียนนำร่อง ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 ทุน กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่ถูกคัดเลือกข้าโครงการจะต้องทำตามลักษณะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติการสั่งมา มีลักษณะ ดังนี้

1.        ต้องเรียนผ่านสื่อการศึกษา (โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์) โดยจะมีวิทยากรมาให้คำแนะนำผ่านสื่อเทคโนโลยี

2.     ทุกๆ ปี นักเรียนแต่ละระดับชั้นจะต้องส่งผลงานการศึกษาให้กับทางกระทรวงศึกษา มิฉะนั้นนักเรียนคนที่ไม่ส่งจะไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นประเมิน และไม่สามารถเรียนระดับชั้นต่อไปได้อีก

ดังนั้นจึงเรียนมาให้ทราบและการคัดเลือกได้มีโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนริมโขงวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) โรงเรียนทุ่งทรายพัฒนา โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง

โดยมีผู้อำนวยการทั้ง 7 คน ดังนี้

นายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คศ.3

นายสมศักดิ์ ติยะธะ ผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยา คศ.2

นายธานินทร์ ธราพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย คศ.3

นางสาวบัวแก้ว คำใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน คศ.2

นายศักดา จันทวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) คศ.3

นางวิจิตรา จินตเกษกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายพัฒนา คศ.3

นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเม็ง คศ.3

ผลปรากฏว่า มีโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ มีดังนี้

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

โรงเรียนทุ่งทรายพัฒนา

โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง

โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)

และ โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ ณ ที่นี้ โครงการเริ่มปฏิบัติในปีการศึกษา 2553

ทางโรงเรียนบรรพตวิทยา ขอขอบคุณด.ต.เชี่ยวชาญ พันธาศรี และคุณครูจำเนียร สุยะตา ที่ให้การต้อนรับอย่างดีขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในการงานหน้าที่ และครอบครัว ขอให้มีชีวิตสุขภาพดี ปลอดจากโรงเรียน

                                                นายเกียรติศักดิ์ เครือน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา จ.เชียงราย

ผช.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4

ผู้แสดงความคิดเห็น นางกรรณิการ์ สมสุข (จำเนียร สุยะตา) (Doi_Wutthichai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-23 15:04:28 IP : 118.172.65.28


ความคิดเห็นที่ 5 (3164158)

นังกอล์ฟ จะตอบให้นะครับว่า การทำความดี ถวายในหลวงให้เราตั้งใจทำให้ถึงที่สุด และทรงคนึกคิดถึงพระองค์ ก็พอแล้วละครับ

รักพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แสดงความคิดเห็น ด.ช.ธีรโชติ สุยะตา (netword_net@hotmail.com) วันที่ตอบ 2010-03-22 10:16:34 IP : 203.172.199.250


ความคิดเห็นที่ 4 (2987080)

ครับ ๆ/ๆๆๆ

ผมรู้ถึงความตั้งใจของทุกคนล่ะ

อ่า เด๋วผมจะติดต่อมานะครับ

อ๋อ อีเมลผมฝากข้อความไว้นะครับ

นี่ gaye_thailand@hotmail.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น ด.ช.ศุภกฤต สวยงาม (gaye_thailand-at-hotmail-dot-com )วันที่ตอบ 2009-03-23 20:25:34 IP : 118.174.118.47<< ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.