ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
bulletตู้ไปรษณีย์
bulletห้องรับแขก-รู้จักเรา
FB ม้าก้านกล้วยเที่ยวไทย
dot
เมืองไทย วาไรตี้
dot
bulletเรื่องมันต้องอ่าน
dot
เที่ยวไทย...ชมก่อนไป
dot
bulletดอยอ่างขาง
bulletปางอุ๋ง
bulletปาย
bulletขุนแม่ยะ
bulletดอกเสี้ยวบาน บนดอย
bulletผีตาโขน
bulletภูผาเทิบ
bulletภูพระบาท
bulletแพะเมืองผี...แพร่
bulletโรงถ่ายนเรศวร
bulletแม่ฮ่องสอน
bulletเกาะเสม็ด
bulletอุทัยธานี-ล่องสะแกกรัง
bulletภุเก็ต-ชิโนโปตุกีส
bulletระยอง...เที่ยวย่านเก่า
bulletล่องเจ้าพระยา
bulletเมืองโบราณ ลูกชิ้นในก๋วยเตี๋ยว
bulletตลาดบ้านใหม่...แปดริ้ว
bulletตลาดวิเศษชัยชาญ
bulletวิมานดิน แปดริ้ว
bulletลำปาง
bulletกาดกองต้า...เมืองลำปาง
bulletดอยภูคา...น่าน
bulletจิตรกรรมวัดภูมินทร์...น่าน
bulletฟาร์มโชคชัย
bulletทะเลน้อย...พัทลุง
bulletสวนผึ้ง ราชบุรี
bulletกรุงเทพฯยามเช้า
bulletวัดพระแก้ว
dot
ข้อมูลชวนเที่ยว
dot
bulletจุ๊บแจงชวนเที่ยว
bulletเที่ยวไทย 40 เส้นทางสุขใจ
bulletสีสันทัวร์
bulletเที่ยว Angkor Wat
dot
ทัวร์ต่างประเทศ (สีสันทัวร์)
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletหลวงพระบาง
bulletนครวัด
dot
วางแผนเดินทาง
dot
bulletตารางบิน
bulletตารางเดินทางรถไฟ
bulletตารางเดินทางรถปรับอากาศ
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ
bulletรู้จักประเทศไทย


ที่พัก หัวหิน
จองโรงแรมทั่วไทย
จองโรงแรมทั่วไทย
 
Booking.com
 
 

 

ทัวร์นครวัด ทัวร์หลวงพระบาง

ข้อมูลนครวัด...All about aAngkor

Style variety

เชียงใหม่กอล์ฟ

ขับรถเที่ยว นิวซีแลนด์

แนะนำ โรงแรม

บัววัฒนา ฮิลไซต์ รีสอร์ท สวนผ้ง

Nagaya Resort สวนผึ้ง

บ้านดินสอ กทม.

แนะนำโรงแรม

แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน

หอศิลป์ริมน่าน

พิพิธภัณฑ์จ่าทวี พิษณุโลก

คุ้มวิมานดิน แปดริ้ว

แนะนำร้านอาหาร

เชียงดาว เบเกอรี่

 ผีตาโขน....ชวนเที่ยว1 ปีมี 1 ครั้ง

เที่ยวตามขบวนแห่.....ผีตาโขน จ.เลย

ชวนเที่ยว...1 ปี...มี 1 ครั้ง

กำหนดการท่องเที่ยว "งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 2552"

วันแรก กรุงเทพ - อ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันแรก กรุงเทพ - เลย (อาหารกลางวัน / เย็น) 0800 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย .. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 0900 ออกเดินทางจากกรุงเทพ 1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านไก่ย่าง อ.วิเชียรบุรี 1300 หลังอาหาร นำคณะท่านมุ่งหน้าสู่ จ. เลย 1600 เช็คอินเข้าที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ทำกิจกรรมต่างๆที่ทางรีสอร์ทจัดเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ปั่นจักรยาน นวดแผนโบราณ ฯลฯ 1800 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม วันที่สอง งานผีตาโขน (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 0800 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเรม 0900 นำท่านเดินทางไป อ.ด่านซ้าย เพื่อชมงานแห่ผีตาโขน 1200 บริการอาหารกลางวัน เชิญท่านทำกิจกรรมที่น่าสนใจตามอัธยาศัย เช่น ปั่นจักยานเที่ยวชมบริเวณรอบๆ เมืองด่านซ้าย เพ้นท์หน้ากากผีตาโขน พร้อมกับอาหารว่าง) 1700 เดินทางกลับที่พัก 1800 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ วันที่สาม วัดพระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ชาโต้ เดอ เลย (อาหารเช้า / กลางวัน) 0800 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 0900 Check-out นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก เป็นพระธาตุที่สร้างร่วมกัน ระหว่างไทย - ลาว เพื่อเป็น ประจักษ์ พยานต่อสัมพันธ์ และพระราชไมตรีระหว่างกัน โดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่ง กรุงศรีสัตนาคนหุต ดังนั้นจึงเรียกขานกันว่า เป็นเมืองแห่งสัจจะไมตรี (ห้ามใส่เครื่องแต่งกายที่มีสีแดง) นมัสการพระอุโบสถ วัดเนรมิตวิปัสสนา พระอุโบสถทำด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่โตมาก แวะซื้อขอฝาก ชาโต้ เดอ เลย หลังจากนั้นเดินทางกลับ กรุเทพฯ 1200 แวะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 1800 เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ อัตราค่าบริการ ท่านละ 8,500 บาท เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ค่าบริการนี้รวม * ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ * ค่าที่พัก ภูนาคำรีสอร์ท 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) * ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามรายการ (เช้า 2, กลางวัน 3, เย็น 2) * ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ * ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ * ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท ค่าบริการนี้ไม่รวม * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่กำหนด เช่น ค่าซักรีด และ มินิบาร์ในห้องพักทริปชวนเที่ยว

ทริป...ชวนเที่ยว article
ไหว้พระหลวงพ่อโสธร เที่ยววิถี ...ตลาดบ้านใหม่ ตลาดโบราณ article
ม้าก้านกล้วย...งาน พืชสวนโลก article
เที่ยวเมืองคอน ห่มพระธาตุ
Self Drive Thailand
ไปเที่ยวบ้านสวน - ปั้นดิน
ตามรอย...นเรศวร 2 วัน1คืน
สิมิลัน - สุรินทร์ ...Hot Summer 2 article
กระบี่ - ตรัง Hot Summer 1...ไปทะเล กันดีกว่า article
น่าน - หลวงพระบาง article
เที่ยว ลพบุรี - ชมวัง ฟังดนตรี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

เที่ยวไทย แบบส่วนตั๊วส่วนตัว ทุกวันตั้งแต่ 1-2 ท่าน ด้วยเพคเกจม้าก้านกล้วย หรือ แบบสั่งได้ตามใจคุณ

Chiang Mai ... Chiang Rai ... Mea Hong Sorn ... Pai ... Bangkok ... Kanchanaburi ...Krabi ... Phuket ... Samui...etc

Sea Sun Variety Co.,Ltd,
Tel.02 6934325,086 3966729 LineID:seeson123 e-mail.seeson@seesontour.com 
Tourism Authority of Thailand (TAT) License : 11/1445
Office time 0830-1730 Monday-Friday